نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون علمی – عملکردی معلمان

آزمون علمی – عملکردی معلمان


مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه از نحوه برگزاری آزمون علمی – عملکردی معلمان بازدید نمود.