نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون علمی مقایسه ای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم مدارس متوسطه برگزار گردید.

آزمون علمی مقایسه ای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم مدارس متوسطه برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش، دومین مرحله آزمون علمی مقایسه ای در مدارس متوسطه دوره دوم برگزار شد. از برخی حوزه های آزمون توسط مدیر آموزش و پرورش، معاونت آموزشی، کارشناسان حراست و بازرسی بازدید به عمل آمد.