نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزیابی امور اداری اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه

ارزیابی امور اداری اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه


امور اداری اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه توسط امور اداری اداره کل آموزش و پرورش استان یزد مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد امور اداری ادارات آموزش و پرورش شهرستان های استان یزد، کارشناسان امور اداری اداره کل آموزش و پرورش استان یزد با حضور در اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، عملکرد امور اداری این اداره را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.