نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی مدیران

اردوی مدیران


شرکت مدیران سه مقطع در اردوی یک روزه بنادک سادات

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، به منظور تجلیل از زحمات یک ساله مدیران آموزشگاه های شهرستان ابرکوه، مدیران سه مقطع تحصیلی در اردوی یک روزه بنادک سادات شرکت نمودند.