نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس برگزار شد

اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس برگزار شدبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس ویژه دانش آموزان دختر متوسطه برگزار شد.

در این اردو که 120 دانش آموز دختر مقطع متوسطه از 7 آموزشگاه شهرستان شرکت نمودند، علاوه بر فیض بردن از ساحت بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع) از برنامه ها و بازدید های متنوع ضمن اردو بهره مند شدند.