نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی تفریحی ویژه مدیران سه مقطع برگزار شد.

اردوی تفریحی ویژه مدیران سه مقطع برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، اردوی مدیران خانم در اردوگاه آموزش و پرورش استثنایی یزد واقع در روستای ده بالا تفت و مدیران آقا در تفرج گاه چشمه ناز سمیرم برگزار گردید.

"قیومی زاده" معاونت آموزشی شهرستان خاطرنشان کرد: در این اردو بیش از 80 نفر از مدیران، مدیرآموزگاران،معاونین آموزشی، سرگروه های آموزشی و طراحان سوالات هماهنگ شهرستان شرکت نمودند.