آموزشگاه ابتدایی
آموزشگاه ابتدایی

سایت مدارس ابتدایی

سایت های پیش دبستانی 
ردیف کد مدرسه نام مدرسه دوره تحصیلی جنسیت
1 100066958 آرمان پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
2 100047123 بشارت پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
3 100047126 بشارت پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
4 100075107 پرنيان پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
5 100047128 تربيت پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
6 100075108 خانه مهرباني پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
7 100072419 شكوفه هاي زندگي پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
8 100069450 صبح دانايي پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
9 100075111 فرزان پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
10


11

12

13
100075122

100137721

96012623

96012448
ميثاق


محیا

جابربن حيان

بهار اندیشه نو
پیش دبستانی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي )

پیش دبستانی  غیر دولتی

پيش دبستاني جابربن حيان

پیش دبستانی و ابتداییی
مختلطمختلط

پسرانه

پسرانه
 
سایت های دبستان ابتدایی 
ردیف کد مدرسه نام مدرسه دوره تحصیلی جنسیت
1 78904606 استقلال ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
3 100005391 ام البنين (س) ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
4

5
78928902

78918504
امام امت

ایثار
ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي )

ابتدایی (استثنایی دولتی )
مختلط

مختلط
7 100047121 بشارت ابتدايي ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
8 100047125 بشارت ابتدايي ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
9 78902909 بعثت ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
10 78915701 بنياد15خرداد ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
11 95092720 پرنيان ابتدايي ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
12 100005392 پيروزي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
13 100047127 تربیت ابتدايي ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
14 78903701 توحيد ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
15 78907400 جهاد ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
16 100006450 حافظ ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
17 78907601 حمزه ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
19 78905502 خديجه كبري ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
20 78907104 دوازده فروردين ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
21 78906504 رسالت ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
22 78904807 رودكي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
24 78904902 سعدي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
25 78903805 سلمان فارسي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
26 78905608 سميه ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
27 78907201 سیزده آبان ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
28 78902401 سيدجمال الدين اسدآبادي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
29 78926001 شاهد ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
30  96012732 جابربن حيان  ابتدايي (غير دولتي ) (آموزش عادي) پسرانه
31 100059569 شاهد ابتدايي ( شاهد ) ( مدرسه ورزش ) پسرانه
32 100006452 شهادت ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
33 78902105 شهدا ابتدايي ( عادي دولتي ) ( مدرسه ورزش ) پسرانه
34 100005388 شهيد باهنر ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
35 100025128 شهيد صدوقي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( مجتمع آموزشي و پرورشي ) مختلط
36 78905703 شهيدآيت اله دستغيب ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
37 78905809 شهيداسماعيل پور ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
39 78903900 شهيدچمران ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
40 78907908 شهيدحسن بازاري پور ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
41 78903001 شهيدحسين آدمي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
42 78905904 شهيدحق شناس ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
43 78905005 شهيدرجايي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
44 78926602 شهيدرحيم محمدزاده ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
45 78903107 شهيدصافي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
46 78920400 شهيدصدوقي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
47 78920305 شهيدصيادشيرازي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
48 100059568 شاهدشهيدعبدالرحمن آدمي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
49 78929100 شهيدعلي نقي كارگر ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
50 78904109 شهيدعليرضاكارگر ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
51 78906007 شهيدغلامعلي فلاح ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
52 78902507 شهيدمحمدعلي فلاح زاده ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
53 78902602 شهيدمحمدفلاح زاده ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
54 78908000 شهيدمحمدمنتظري ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
55 78929005 شهيدمحمودزارع ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
56 78902200 شهيدمحمودفلاح زاده ابتدايي ( عادي دولتي ) ( مدارس فوق برنامه قرآنی ) پسرانه
57 78907009 شهيدمدني ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
58 78908106 شهيدنجاتعلي زماني ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
59 78903308 شهيدنجاتي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
60 78904204 شهيدنواب صفوي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
61 78906601 شهيدنوروزي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
62 78906102 عفت ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
63 78908201 علوي ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
64 78903509 فاطميه ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
65 96035193 هوشیاران غیر دولتی ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
67 78904405 ميثم ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
69 78906705 نجابت ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
70 78906409 نجمه ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
72 78908508 ولايت ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
73 78905206 ولي عصر(عج ) ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
75 78908603 هجرت ابتدايي ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) مختلط
                   9603519376
 

آموزشگاه متوسطه دوره اول
آموزشگاه متوسطه دوره اول

سایت مدارس راهنمایی
ردیف کد مدرسه نام مدرسه دوره تحصیلی جنسیت
1 78909901 آزادگان راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
2 78900101 ابن سينا راهنمایی ( نمونه دولتي ) ( شبانه روزي ) پسرانه
3 78908709 امام خميني ره راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
4 78921106 امام سجاد(ع ) راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
5 78914105 اميركبير راهنمایی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
6 78927701 بشارت راهنمایی ( راه دورغيردولتي ) ( بزرگسالان ) دخترانه
7 78909806 پانزده خرداد راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
8 100013144 دانش راهنمایی ( راه دورغيردولتي ) ( بزرگسالان ) پسرانه
9 100046217 دانش گستر راهنمایی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
10 78911004 سيدسيف اله ميرغفاري راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
11 100005394 شهيد جهاني راهنمایی ( هيات امنايي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
12 78909002 شهيد مطهري راهنمایی ( عادي دولتي ) ( مدرسه ورزش ) پسرانه
13 78909404 شهيد نيكوبخت راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
14 78908901 شهيدبهشتي راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
15 78910309 شهيدپورعباس راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
16 100053005 شهيدحسين آدمي راهنمایی ( عادي دولتي ) ( مجتمع آموزشي و پرورشي ) پسرانه
17 100053010 شهيدرجايي راهنمایی ( عادي دولتي ) ( مجتمع آموزشي و پرورشي ) پسرانه
18 78925706 شهيدسيدحسين مدرس راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
19 78927403 شهيدقادري راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
20 100053006 شهيدمحمدفلاح زاده راهنمایی ( عادي دولتي ) ( مجتمع آموزشي و پرورشي ) پسرانه
21 100053009 شهيدمحمودفلاح زاده راهنمایی ( عادي دولتي ) ( مجتمع آموزشي و پرورشي ) پسرانه
22 100099539 شهيدمرتضي فلاح زاده راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
23 78910501 شهيدمصيب مقيمي راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
24 100025127 شهيدمقيمي راهنمایی ( عادي دولتي ) ( مجتمع آموزشي و پرورشي ) مختلط
25 100053000 شهيدنيکوبخت راهنمایی ( عادي دولتي ) ( مجتمع آموزشي و پرورشي ) دخترانه
26 78916109 شهيده روحي راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
27 78910605 شهيدهاشمي نژاد راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
28 100099408 علويه راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
29 78911205 فضيلت راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
30 78909501 فولادگر راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
31 78909605 قدس راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
32 78915202 منتقل شدگان ومامورين راهنمایی ( عادي دولتي ) ( منتقل شدگان ومامورين ) مختلط
33 78909700 نرجس راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه

34


35
100099447


78914708
نمونه دخترانه الزهرا(س)

کانون معراج
راهنمایی ( نمونه دولتي ) ( آموزش عادي )


اداری
دخترانه


مختلط
 
 

آموزشگاه متوسطه دوره دوم
آموزشگاه متوسطه دوره دوم

سایت مدارس متوسطه
مدارس متوسطه 
ردیف کد مدرسه نام مدرسه جنسیت
1 78917407 آزمايشگاه مركزي بو علي پ پسرانه
2 78924101 آزمايشگاه مركزي بو علي د دخترانه
3 78919601 آسيه دخترانه
4 78920802 آمنه دخترانه
5 78911702 ابوذر پسرانه
6 100044412 امام صادق(ع) دخترانه
7 78921201 امام علي (ع ) پسرانه
8 100123958 اميركبير پسرانه
9 78911808 ايثارگران روح الله پسرانه
10 78927805 بشارت دخترانه
11 79031400 بنت الهداي دخترانه
12 95019075 پروين اعتصامي دخترانه
13 100007738 پژوهش سراي دانش آموزي شهيد ميربقايي مختلط
14 100013145 دانش پسرانه
15 78912006 زينب دخترانه
16 78911903 شهيدحقدوست پسرانه
17 78928606 صدرا دخترانه
18 78912101 عصمت دخترانه
19 100123500 علوم و معارف اسلامي صدرا پسرانه
20 78920908 فرزانگان دخترانه
21 78912503 كوثر دخترانه
22 78926306 ملاصدرا پسرانه
23 78912408 مهدي موعود(عج ) پسرانه
24 100022604 مهديه دخترانه
هنرستان ها 
ردیف کد مدرسه نام مدرسه جنسیت
1 100013146 دانش پسرانه
3 78927509 كاردانش طوبي دخترانه
4 78924006 هنرستان كاردانش شهداي بهمن پسرانه
5 78918601 هنرستان كاردانش فجر پسرانه
6 78914200 هنرستان كارودانش آزاده دخترانه
7 78926105 علامه طباطبايي پسرانه