پاسخگویی مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد از طریق سامانه الکترنیکی ارتباط مردم و دولت (سامد)

برای تعامل آسان مردم و دولت،برنامه ارتباط مردمی مسئولین در بستر سامانه سامد با حضور مدیرکل آموزش و پرورش امروز چهارشنبه 10 مهرماه از ساعت 9 الی 11 صبح صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد،  " عباسعلی دانافر" مدیرکل ، معاونین و جمعی از کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش تعدادی از درخواست ها وی مردمی را  به صورت مستقیم از طریق خط ۱۱۱ پاسخ دادند.

 

آدرس کوتاه :