نشست صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش با مدیران مدارس ناحیه دو یزد

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد گفت : مدیران مدارس اصلی ترین عنصر در بین مجموعه عوامل موثر در نظام آموزشی هستند


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " عباسعلی دانافر" در جمع مدیران مدارس ناحیه دو یزد اظهار داشت : زیربنایی ترین رکن توسعه، آموزش و پرورش است زیرا آموزش و پرورش یک سرمایه گذاری بلند مدت برروی انسان ها است .
وی افزود : تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد باعث ارتقاء کمی و کیفی می شود و جامعه را به سمت تعالی، پیشرفت و توسعه سوق می دهد.
وی خواستار اجرایی شدن سند تحول بنیادین در مدارس شد و گفت : مدیران مدارس می توانند بابیان ساده مباحث سند تحول را وارد کلاس درس نمایند زیرا رکن اصلی و زیربنایی سند تربیت دانش آموزانی چند بعدی و بر اساس  ساحت های 6 گانه است .
مدیرکل آموزش و پرورش مدرسه را کانون تربیت محله دانست و تصریح کرد : مدرسه فقط یک نهاد آموزشی صرف نیست بلکه یک نهاد فرهنگی و اجتماعی است که در آن با استفاده از مهارت آموزی دانش آموزان را از تک بعدی بودن به سمت یک انسان تمام ساحتی تربیت می کند.
دانافر گفت : به منظور تحقق مدرسه محوری باید پروژه هایی از قبیل پروژه انتخاب و انتصاب مدیران خلاق، لایق و با انگیزه، پروژه سنجش تدوین کیفیت مدارس و پروژه برنامه ویژه مدرسه اجرا شود .
وی افزود : هسته اصلی مدرسه محوری این است که تصمیم گیری و تصمیم سازی در درون خود مدرسه صورت گیرد و خلاقیت و پویایی ایجاد شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه مدیران مدارس برای تحقق مدرسه محوری باید چند نکته را مد نظر قرار دهند گفت : مدیران باید دغدغه برنامه سالانه را داشته باشند و به اهداف دوره تحصیلی خود مسلط بوده و شناخت کافی داشته باشند .
و ی برگزاری کارگاه آشنایی با موضوع تربیت 6 ساحتی برای اولیاء دانش آموزان را قبل از شروع سال تحصیلی ، حضور فیزیکی و توجه ویژه به برنامه درس ملی را از عناوین دیگر تحقق مدرسه محوری بیان کرد.وی در پایان از مدیران مدارس خواست تا به پروژه مهر و بازگشایی با شکوه مدارس در اول مهر توجه و عنایت ویژه داشته باشند.

آدرس کوتاه :