برنامه ویژه مدرسه پاسخی به نیازهای منطقه ای و محلی است

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش؛
معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد گفت : برنامه ویژه مدرسه پاسخی به نیازهای منطقه ای و محلی است .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد، " سعیده بهادرزاده " در چهارمین نشست کارگروه "شیوه نامه برنامه ویژه مدرسه " اظهار داشت : مدرسه محوري يا تصميم گيري مشاركتي در مدرسه، بازنگري در مدارس به ويژه مدارس دولتي است،‌ كه انحصار قدرت تصميم گيري را از يك ناحيه مركزي،‌ به يك مدرسه به منظور بهبود عملكرد آن مدرسه به دنبال دارد و اين فرايند به سمت افزايش دادن سطح دخالت و درگيري مدرسه در اداره مديريت خود است.

 وی افزود : اين تعامل براي ايجاد و تحقق اهداف و اثر بخشي در مدرسه است به بيان ديگر اين فرايند باعث توانمندي مدرسه براي ايجاد تصميم گيري هاي آموزشي در مورد نيازهاي يك مدرسه و كمك به استفاده موثر از منابع محدود مدرسه و تقويت مشاركت محلي در اداره امور مدارس است.

بهادرزاده گفت : به اين ترتيب مدرسه محوري بر اثر تمركز زدايي در نظام آموزشي و انتقال اختيار و قدرت تصميم گيري در مدرسه بوجود مي آيد.

معاون آموزش ابتدایی تصریح کرد: فرآيند مدرسه محوري به افرادي كه در آن مدرسه كار مي كنند اجازه مي دهد تا جنبه هاي گسترده تري از موضوعات را در نظر گرفته و از انرژي خود به منظور بهبود و توسعه مدرسه بيشتر استفاده كنند ودر برنامه سالانه تدبیر آن رابه نمایش بگذارند.

وی تمرکز زدایی درنظام اداری و اجرایی آموزش و پرورش، ارتقاءسطح کارآیی و توانایی مدارس از طریق تقویت و افزایش اختیارات مدیران، ایجاد زمینه برای ایفای نقش فعال دانش آموزان در اداره مدرسه، ایجادخود راهبری، خلاقیت و پویایی درمدارس و استفاده بهینه ازتوانایی ها و ظرفیت های مدیران، معلمان و اولیاءجهت نیل به اهداف عالی آموزش و پرورش را از اهداف مهم مدرسه محوری برشمرد.

درادامه سعیده بهادرزاده به اهداف برنامه ویژه مدرسه (بوم) که در راستای برنامه مدرسه محوری است و دردوره دوم ابتدایی اجرا می شود اشاره کرد و پاسخگویی به نیازهای منطقه ای ومحلی ناشی از تفاوت های محیط زندگی، جنسیتی فردی دانش آموزان، تنوع بخشی به محیط های یادگیری با بهره گیری ازامکانات آموزشی داخل و خارج ازکلاس و مدرسه، ارتقای جایگاه مدرسه در اذهان عمومی به عنوان محور توسعه محله را از اهداف این برنامه عنوان کرد.

وی یادآور شد : مدرسه می تواند درچارچوب اصول و موازین ابلاغی برنامه ویژه مدرسه از تمام ظرفیت های درون و بیرون از مدرسه برای تحقق اهداف مورد نظر و اجرای فعالیت های متنوع استفاده کند.

مدارس در خصوص انتخاب موضوعات و محتوای برنامه های ویژه مدرسه دارای اختیار هستند و باتوجه به هریک از ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین تعلیم وتربیت می توانند دست به انتخاب بزنند.

وی یادآور شد : فعالیت‌های میدانی مانند مشاهده طبیعت، بازدید از موزه‌ها، نمایشگاه‌ها، مراکز علمی، صنعتی، تولیدی، اماکن مذهبی، نهادها و مؤسسات در صورتی که به‌عنوان یک موقعیت یادگیری رشد دهنده طراحی شده باشند؛ به‌عنوان برنامه ویژه مدرسه در نظر گرفته می‌شوند اما برنامه ویژه مدارس شامل فعالیت‌های فوق برنامه مانند اردوهای تفریحی، سیاحتی و زیارتی نمی‌شود.

آدرس کوتاه :