بازدید مدیر کل از کارگاه های ارتقای مهارت های حرفه ای و توانمند سازی نیروی انسانی

در راستای توانمند سازی نیروی انسانی دوره ابتدایی و تربیت مدرسین استانی کارگاه ارتقای مهارت های حرفه ای و توانمند سازی نیروی انسانی برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، "عباسعلی دانافر" با حضور در جمع 350 نفر از معلمان منتخب مناطق 14گانه و اساتید دانشگاه  فرهنگیان که در کارگاه های آموزشی دروس ریاضی ، علوم و فارسی شرکت کرده بودند، در باب اهمیت بهسازی وتوانمند سازی نیروی انسانی گفت : با نگرش به این فرضیه که افراد اطلاعات و مهارتهایی که در دوره تحصیلات رسمی خود آموخته اند لزوماً نمی توانند تا پایان دوره خدمت کارآمد و اثربخش باشند  راهکار اصلی برای کارآمدی و اثربخشی، «آموزش نیروی انسانی» است.

وی افزود : آموزش یک وظیفه اساسی در سازمان ها و یک فرآیند مداوم و همیشگی است و موقت و تمام نشدنی نمی باشد.

دانافر گفت : کارکنان در هرسطحی از سطوح سازمان محتاج آموزش و یادگیری و کسب دانش و مهارتهای جدید هستند زیرا در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشری، علوم و تکنولوژی پیشرفت نموده است .

مدیر کل آموزش و پرورش در پایان ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع معلمینی که شوق یادگیری شان باعث شده در بازه زمانی تعطیلات مدارس ر این جمع حضور پیدا کنند گفت : امیدوار م که از این فرصت آموزشی پیش آمده حداکثر استفاده را داشته باشید و علاوه بر ایجاد هماهنگی و همدلی با افزایش دانش خود اطلاعات شغلی و برداشت های تقریبا یکسانی را در خود ایجاد کنید.

 

آدرس کوتاه :