بازدید مدیرکل آموزش و پرورش از آزمون انتخاب مدرسان آموزش خانواده

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد از آزمون انتخاب مدرسان آموزش خانواده بازدید و از نزدیک در جریان روند برگزاری این آزمون قرار گرفت


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزدعباسعلی دانافردر این بازدید گفت:داوطلبانی که حداقل 60 درصد نمره آزمون کتبی را کسب نمایند به مرحله مصاحبه راه خواهند یافت و پس از مصاحبه افرادی که بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان مدرس آموزش خانواده معرفی خواهند شد.
گفتنی است این آزمون صبح روز جمعه 7 تیر ماه به صورت هماهنگ در سراسر کشور برگزار شد و ۶۰ نفر از مستخدمین(رسمی، آزمایشی،پیمانی) وزارت آموزش و پرورش و اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در این آزمون شرکت کردند.

آدرس کوتاه: