بازدید استاندار از هنرستان فنی شهید رجایی

استاندار یزد به مناسبت هفته گرامی داشت مقام معلم از هنرستان فنی شهید رجایی بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ، محمدعلی طالبی استاندار یزد به همراه دانافر مدیر کل آموزش و پرورش و هیئت همراه از هنرستان فنی شهید رجایی بازدید و از نزدیک با معلمان و دانش آموزان این هنرستان دیدار و گفتگو کرد.

آدرس کوتاه :