گزارش عملکرد چهارساله حوزه ریاست
گزارش عملکرد چهارساله حوزه ریاست

حوزه ریاست

 

ادارات تابعه حوزه مدیرکل

اداره آموزش و پرورش استثنائی

 

الف ) حمایتی و مشارکت خیرین در حوزه آموزش و پرورش استثنایی استان :

سال 93- 92 :

ردیف

عنوان

مبلغ به ریال

1

تجهیزات کامپیوتر و هوشمند سازی کلاس های درس

000/000/490

2

تجهیزات توانبخشی

000/000/188

3

تجهیزات ساختمانی

000/500 /336

4

سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی استان

000/000/700 /2

5

کمک هزینه اعزام دانش آموزان بی بضاعت به مشهد مقدس

000/ 000/340

6

خدمات آموزشی

000/000/50

 

جمع کل

000/500/104/4

 

سال 94-93

ردیف

عنوان

مبلغ به ریال

1

تجهیزات کامپیوتر و هوشمند سازی کلاس های درس

000/000/500

2

تجهیزات آموزشی و توانبخشی

000/000/300/1 

3

تعمیرات

000/000/130/5

4

سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی استان

000/000/000/3

5

کمک هزینه اعزام دانش آموزان بی بضاعت به مشهد مقدس

000/ 000/580

6

خدمات حمایتی به دانش آموزان استثنایی

000/000/930

 

جمع کل

000/000/440/11  

 

سال 95-94

 ردیف

عنوان

مبلغ به ریال

1

تجهیزات کامپیوتر و هوشمند سازی کلاس های درس

000/000/95

2

تجهیزات آموزشی و توانبخشی

000/000/290  

3

تعمیرات

000/000/030/2

4

سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی استان

000/000/000/5

5

کمک هزینه اعزام دانش آموزان بی بضاعت به مشهد مقدس

000/ 000/180

6

خدمات حمایتی به دانش آموزان استثنایی

000/000/670 

 

جمع کل

000/000/265/8  

 

سال 96-95

 ردیف

عنوان

مبلغ به ریال

1

تجهیزات کامپیوتر و هوشمند سازی کلاس های درس

000/000/178

2

تجهیزات آموزشی و توانبخشی

000/000/329  

3

تعمیرات

000/000/600/ 1

4

سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی استان

000/000/800/5

5

کمک هزینه اعزام دانش آموزان بی بضاعت به مشهد مقدس

000/ 000/120

6

خدمات حمایتی به دانش آموزان استثنایی

000/000/668 

 

جمع کل

000/000/695/8  

 

ب ) توفیقات :

سال تحصیلی 93-92

1-     ایجاد صندوق تعاونی ( وام ) کارکنان آموزش و پرورش استثنایی ( همکاران اداری و آموزشی و غیره )

2-     بر گزاری نخستین نمایشگاه و بازارچه خیریه توانمندی های دانش آموزان استثنایی در منطقه صفائیه یزد

3-     ایجاد سامانه اتوماسیون اداری آموزش و پرورش استثنایی استان ( بین اداره و مدارس استثنایی به عنوان اولین استان های دارای سامانه اختصاصی در سطح کشور ) جزء اولین استان ها در اجرای طرح  هوشمند سازی کلاس های درس .

4-     تاسیس اولین کلاس هوشمند دانش آموزان کم توان ذهنی کشور با حضور مسئولین استان و کشور.

5-     تاسیس اولین سایت متمرکز رایانه آموزش و پرورش استثنای استان

6-     تاسیس اولین آموزشگاه مشکلات ویژه یادگیری در شهرستان مهریز.

7-     افتتاح ساختمان خیر ساز : کارگاه های مهارتی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی.

8-     افتتاح زمین چمن مصنوعی فوتسال در مجموعه ورزشی تلاش یزد با حضور مسئولین استان و کشور ( با هزینه کرد مبلغ یک میلیارد ریال با مشارکت خیرین محترم )

9-     نخستین اعزام گروهی دانش آموزان استثنایی به همراه اولیا و کارکنان آموزشگاه .

10- برگزاری نخستین همایش استانی آموزش والدین دانش آموزان با نیازهای ویژه

11- اولین سال برگزاری مراسم سوگواری ایام دهه محرم

12- اولین سال برگزاری مراسم دانش آموزی احلی من العسل

13- سنجش سلامت بیش از 20000 نوآموز بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی

14- برگزاری هرساله همایش گرامی داشت روز جهانی معلولان

15- برگزاری هرساله مراسم نکوداشت مقام معلم

سال تحصیلی 94-93

16- برگزاری هیجدهمین جشنواره خیرین م