نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزيده شدن طرح پژوهشي دانش آموز دانيال فلاح زاده عضو پژوهش سراي شهيد ميربقائي در جشنواره ملي دانش آموزي ابن سينا "


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ابرکوه،  در مسابقات ملي دانش اموزي ابن سينا طرح اقاي دانيال فلاح زاده دانش اموز عضو پژوهش سراي شهيد ميربقائي  و دانش اموز دبيرستان نمونه امام علي با موضوع " كشت بدون آب" در جشنواره ملي دانش اموزي ابن سينا2019 از برگزيدگان طلايي اين مسابقه شد.

"اکرمی" مدیر پژوهش سرای شهید میربقایی شهرستان گفت:گروه هاي برگزيده همگي مجوز حضور در مسابقات جهاني اختراعات را كسب نموده اند و به اين گروه ها نامه تاييديه جهت شركت در مسابقات بين المللي داده مي شود. گروه هاي برگزيده براي شركت در مسابقات جهاني مي بايست طرح هاي خود را به ثبت برسانند و گواهي ثبت اختراع داشته باشند.

وی افزود: براي اولين بار است كه از شهرستان ابركوه دانش اموزي  برگزيده طلايي اين مسابقات مي شود. طرح يادشده نيز در بيستمين و بيست و يكمين جشنواره جوان خوارزمي به مرحله كشوري راه يافته و در مرحله نهايي شدن قرار دارد.

گفتني است گروه هاي برگزيده طلايي در اين مسابقه ملي گروه هايي هستند كه موفق به كسب رتبه هاي برتر در محور دستاوردها و اختراعات چهارمين دوره جشنواره ملي دانش آموزي ابن سينا شده اند.