سرود سال 1398
سرود سال 1398

پرورشی
پرورشی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرمهای اردو سال 97
 
 
 
 
 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مشخصات دانش آموزان برگزیده

 

دستورالعمل مسابقات قرآن ، عترت و نماز دانش آموزي ومعارف فرهنگيان

 

فایل صوتی قرآن (لینک های زیر)

سوره مبارکه  فرقان - استاد کامل یوسف

سوره مبارکه احزاب - استاد شحات محمد انور

سوره مبارکه بقره - استاد مصطفی اسماعیل

سوره مبارکه صف - استاد منشاوی

--------------------------------------------------------------------------------

راهنمای تصویری ثبت نام برگزیدگان مسابقات قرآن در سامانه

 

------------------------------------------------------------------------------

 

فرم اطلاعات نمازخانه های مدارس

------------------------------------