Asset Publisher
Asset Publisher

Return to Full Page

تجلیل از دانش آموزان پژوهشگر مدارس

تجلیل از دانش آموزان پژوهشگر مدارسبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، از دانش آموزان پژوهشگر با حضور معاون فرماندار،مدیر آموزش و پروش،همکاران اداری،مدیران و برخی مسئولین در محل پزوهشسرای شهید میر بقائی تجلیل شد.