Asset Publisher
Asset Publisher

Return to Full Page

تجلیل از آموزش دهندگان در هفته سوادآموزی

تجلیل از آموزش دهندگان در هفته سوادآموزیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش ابرکوه، به مناسبت هفته سوادآموزی در مراسمی با حضور امین الرعایا معاونت سواد آموزی، کاظمی نسب فرماندار شهرستان و کریمی مدیریت اداره آموزش و پرورش و دیگر مسئولین و اعضای شورای پشتیبانی در ابتدا ابلاغ رئیس شوارای پشتیبانی از طرف معاونت سواد آموزی به فرماندار شهرستان تقدیم گردید.

در ادامه از آموزش دهندگان با اهدای جوایز تقدیرشد و بعد از اتمام جلسه از راضیه حیدری آموزش دهنده پر تلاشمان که در بستر بیماری است عیادت به عمل آمد و به موجب کسب مقام اول در الگوی برتر تدریس سواد آموزی از ایشان تجلیل شد.