Asset Publisher
Asset Publisher

Return to Full Page

برگزاری آزمون تورنی تیم ریاضی

برگزاری آزمون تورنی تیم ریاضیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، آزمون تورنی تیم ریاضی در تاریخ 98/9/28 روز پنج شنبه در سالن معلم و دبیرستان عصمت برگزار گردید.

یزدان پناه گفت این مسابقه  با حضور حدود 800 نفر دانش آموزان سه مقطع در دو حوزه امتحانی با همکاری تعدادی از معلمان مقطع ابتدایی و همکاران اداری برگزار گردید.