Asset Publisher
Asset Publisher

Return to Full Page

افتخارآفرینی دانش آموز شهرستان در المپیاد کشوری

افتخارآفرینی دانش آموز شهرستان در المپیاد کشوریراهیابی خانم زینب کریمی دانش آموز پایه دوازدهم تجربی شهرستان ابرکوه به المپیاد کشوری رشته  علوم زمین را به خانواده محترم ایشان، کادر آموزشگاه و جامعه فرهنگیان شهرستان تبریک عرض می کنیم.

روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه