نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش كسب مقام هاي برتر پژوهش سراي شهيد ميربقائي در چند سال اخير

گزارش كسب مقام هاي برتر پژوهش سراي شهيد ميربقائي در چند سال اخيربه گزارش مدیر پژوهش سرای دانش آموزی جهت اطلاع رساني و آشنايي با فعاليت هاي انجام شده و ترغيب دانش آموزان جهت حضور در برنامه هاي پژوهش سرا فعالیت های پژوهش سرای دانش آموزی در چند سال گذشته به شرح زیر اعلام می گردد:

مختصری از افتخارات ملی  پژوهش سرای شهید میربقائی از سال 1393 تاکنون

کسب مقام اول کشوری در جشنواره  جوان خوارزمی در رشته شعر و ادبیات (احسان رئیسی از دبیرستان امام علی)

کسب مقام اول کشوری در هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی در رشته میکروموس(زهرا زارع زاده و زهرا رضائیان از دبیرستان امام صادق(ع) )

-  کسب مقام اول کشوری در بیست و دومین دوره مسابقات ملی نادکاپ شریف در رشته مسیر یاب(تعقیب خط) در دانشگاه صنعتی شریف در سال 1396(مهسا زارع از دبیرستان امام صادق(ع) )

-  کسب مقام دوم  کشوری در هشتمین  دوره مسابقات ملی  ابتکارات و نوآوری دانش آموزی در رشته نانو شیمی(محدثه السادات ابراهیمی پناه  و فاطمه قنبری از دبیرستان فرزانگان مهرآباد)

-  کسب مقام  دوم  کشوری در هشتمین  دوره مسابقات ملی  ابتکارات و نوآوری دانش آموزی در رشته نجوم مقطع دبستان(امیر رضا جهان آرا از دبستان شاهدصفائیه)

-  کسب مقام سوم کشوری در هشتمین دوره مسابقات ملی  ابتکارات و نوآوری دانش آموزی در رشته میکروموس(متین کارگر از دبیرستان ابوذر)

-  کسب مقام اول در رشته  ربات های پله نورد در هشتمین دوره مسابقات ملی رباتیک در دانشگاه علامه طباطبایی تهران(سیدمحمدعظیمی-امیرمهدی محمدی-علیرضافلاحزاده از مدرسه شاهد)

-  کسب مقام دوم در رشته ربات های رالی هوشنمد  در هشتمین دوره مسابقات ملی رباتیک در دانشگاه علامه طباطبایی تهران(محمدصالح خواه- محمدقیومی زاده-مهدی حیاتی)

-  کسب مقام سوم در رشته ربات های امدادگر هوشمند مقطع متوسطه در هشتمین دوره مسابقات ملی رباتیک در دانشگاه علامه طباطبایی تهران(زهرا رضائیان- زهرا زارع زاده)

- کسب مقام اول در رشته  ربات های پله نورد در نهمین  دوره مسابقات ملی رباتیک در فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی تهران(علی حسینی- علیرضا فلاح زاده از دبستان شاهد)

-  کسب مقام  دوم در رشته پله نورد در نهمین  دوره مسابقات ملی رباتیک در محل فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی تهران(صوفیا معماریان- سید محمدرسولی-امیرعباس قنبری از مدارس بشارت و سید جمال)

-  کسب مقام  سوم  در رشته ربات های انبار دار در نهمین  دوره مسابقات ملی رباتیک در محل فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی تهران(ابوالفضل ناجی-مجتبی کاظمی-امیرمحمدحصاری از مدارس شهید مقیمی-سیدجمال و امیرکبیر)

-  راهیابی دانش آموزان به مرحله کشوری نهمین المپیاد نانو(فاطمه خسروی- محمدرضا رضائی نژاد و علی عارفی از دبیرستان عصمت و امام علی)

-  راهیابی دانش آموزانی به مرحله  دوم کشوری در المپیاد  فیزیک،شیمی، نجوم و اختر فیزیک(عباس اکرمی- محمدرضا زارع- محمد اکرمی و سید مهدی زارع زاده از دبیرستان امام علی)

-  راهیابی سه نفر از دانش آموزان به مرحله کشوری جشنواره جوان خوارزمی در سال 1396 در رشته کشاورزی، داستان نویسی و الکترونیک و پزشکی(زهرا قیومی زاده- دانیال فلاح زاده- سیدمحمد داودی. از مدارس امام صادق-امام علی- امیرکبیر)