نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری بازدید مسئولان آموزش و پرورش شهرستان از مدارس غیردولتی مقطع ابتدایی

گزارش تصویری بازدید مسئولان آموزش و پرورش شهرستان از مدارس غیردولتی مقطع ابتداییبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، در ادامه روند بازدید های سرزده از مدارس و در بیست و ششمین روز از شهریور ماه 1399، مدیر آموزش و پرورش شهرستان به همراه کارشناسان اداره از مدارس غیردولتی مقطع ابتدایی بازدید به عمل آوردند.