نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامی داشت سالروز تاسیس سازمان دانش آموزی


جهت  گرامیداشت  سالروز تاسیس سازمان دانش آموزی،  همایش پیشتازان و جشن سپاس مربی  در محل سالن معلم برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ابرکوه، در این همایش که با استقبال اعضاء و مربیان پیشتاز پسر همراه بود،  برنامه هایی از قبیل حاملان قرآن، گارد پرچم، سرود سپاس مربی، طنز، مسابقه برگزار و در پایان مانوری از فعالیت های پیشتازان اجرا شد.