نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب مقام چهارم مسابقات مینی والیبال مقطع ابتدائی استان

کسب مقام چهارم مسابقات مینی والیبال مقطع ابتدائی استان


تیم آموزشگاه شاهد شهید حقدوست، مقام چهارم مسابقات مینی والیبال مقطع ابتدائی استان را از آن خود کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، تیم مینی والیبال دبستان شاهد شهید حقدوست که به نمایندگی از شهرستان ابرکوه در مسابقات مینی والیبال مقطع ابتدائی استان شرکت کرده بود، توانست از بین 8 تیم شرکت کننده، مقام چهارم استان را از آن خود کند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، کسب مقام چهارم استانی را به این دانش آموزان و اولیای آنان تبریک گفت.