نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه های برتر در اردوی استانی پیشتازان


اردوی استانی پیشتازان پسر و دختر شهرستان ابرکوه در اردوگاه سانیج برگزار شد.

در این اردو دانش آموزان پیشتاز ابرکوهی با دیگر دانش آموزان در مسابقات مهارتی به رقابت پرداختند که دانش آموزان پیشتاز پسر در مهارت های امداد و کمک های اولیه اول و در مهارت صف جمع و رژه ترکیبی مقام دوم و دانش آموزان پیشتاز دختر در مهارت جهت یابی و نقشه خوانی و همچنین مهارت فریادهای شادی و بازی های بومی محلی مقام اول را کسب کردند.

مدیر آموزش و پرورش کسب رتبه های برتر اردویی را به دانش آموزان پیشتاز فعال ابرکوه تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

لازم به ذکر است که 14 نفر از دانش آموزان برگزیده شهرستان به اردوی ملی اعزام می شوند.