نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه دوم استان دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم در همایش شورای دانش آموزی

کسب رتبه دوم استان دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم در همایش شورای دانش آموزیبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، دانش آموزان ابرکوه در مقطع متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم در همایش شورای دانش آموزی رتبه دوم استان را به خود اختصاص دادند.

لازم به ذکر است این همایش با حضور سبحانی مدیرکل تشکیلات وزارت آموزش و پرورش  در منطقه سانیج برگزار گردید.