نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه های آموزشی آموزگاران مقطع ابتدائی


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، کارگاه های آموزشی ویژه آموزگاران پایه های مختلف مقطع ابتدائی و با حضور سرگروه های آموزشی از استان با هدف بررسی کتاب های درسی مقطع ابتدائی برگزار گردید.