نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه سرگروه های استان دوره ابتدایی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، کارگاه سرگروه های استان در مقطع ابتدایی برای هر 6 پایه تحصیلی با حضور معلمان این دوره برگزار شد.

در این کارگاه که با هدف بررسی کتب و چالش های آن تشکیل شد، معلمان حضور فعال داشته و کتاب های هر شش پایه مورد بررسی قرار گرفت.