نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهل و نهمین جلسه شورای اداری برگزار شد

چهل و نهمین جلسه شورای اداری برگزار شدبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، چهل و نهمین جلسه شورای اداری با حضور همکاران اداری در سالن شهید عادلزاده این مدیریت برگزار شد.

کریمی مدیر آموزش و پرورش شهرستان ضمن تبریک پیشاپیش عید نوروز افزود: عامل موفقیت انسان نهادینه کردن فرهنگ ملی و مذهبی است و ما فرهنگیان باید به تقویت این فرهنگ بپردازیم.

وی با اشاره به این که در حوزه کاری چند شرط وجود دارد، گفت: روابط عمومی بالا، تسلط کامل به قوانین و دستورالعمل ها، نظم و ثبت چالش ها و ارائه راهکارها از شروط اساسی در محیط کاری می باشند.

در پایان نیز از زحمات همکاران اداری در طول سال جاری تقدیر به عمل آمد.