نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پنجمین وآخرین جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم در سالن اجتماعات مدیریت برگزار شد.


پنجمین وآخرین جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم در سالن اجتماعات مدیریت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش، در این جلسه، آخرین هماهنگی های لازم به عمل آمد و مسئولین کمیته ها، گزارش آخرین اقدامات خود را ارایه نمودند.

تغییر زنگ سپاس از تاریخ 97/02/15 به97/02/11 از مصوبات این جلسه بود.