نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

يكصد و نود و هفتمین جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه

جلسه فوق العاده شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه به مناسبت هفته گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش(24تا30 دی ماه) در سالن شهيد عادلزاده اداره آموزش و پرورش شهرستان ابركوه برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي اداره آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، نهمین جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه در سال95 با دستور كار (1- بررسی برخی قوانین و اختیارات شورای آموزش و پرورش    2- برنامه های هفته گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش ) در سالن شهيد عادلزاده برگزار گرديد.

دبير شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، ضمن تبریک هفته گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش، در ابتدا گزارشي از اقدامات انجام شده جهت اجراي مصوبات جلسه قبلي شورا ارائه و سپس دستور كار جلسه حاضر را اعلام نمود.

در زمینه دستور کار اول، مسلم روحی پناه، دبیر شورا و مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، برخی قوانین و اختیارات  شوراهای آموزش و پرورش را بیان نمود و حاضرین در جلسه، دیدگاه های خود را در هر یک از زمینه ها ارائه داشتند.

سپس دستور كار دوم (برنامه های هفته گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش) مطرح و برنامه های اجرا شده و برنامه های در پیش رو به مناسبت گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش اعلام گردید و از اعضای شورا دعوت شد تا در این برنامه ها حضور یابند.

    پس از آن هر يك از حضار نظرات و پيشنهادات خود را در جهت هرچه بهتر برگزار شدن جلسات بیان كردند.

جلسه با جمع بندي پيشنهادات اعضاي شوراي آموزش و پرورش توسط دبير شورا پايان پذيرفت.