نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

يكصد و نود و ششمین جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه

هشتمين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه در سال95 در مجتمع آموزشی رفاهی فرهنگیان اداره آموزش و پرورش شهرستان ابركوه برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي اداره آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، هشتمين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه در سال95 با دستور كار (1- برنامه ریزی هفته گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش    2- تجلیل از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی ) در مجتمع آموزشی رفاهی فرهنگیان برگزار گرديد.

دبير شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، در ابتدا گزارشي از اقدامات انجام شده جهت اجراي مصوبات جلسه قبلي شورا ارائه و سپس دستور كار جلسه حاضر را اعلام نمود.

در زمینه دستور کار اول، دبیر شورای آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه اظهار داشت: 24 تا 30 دی ماه به عنوان هفته شورای آموزش و پرورش اعلام گردیده است. در تاریخ 26 دی ماه سال72 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلامی تصویب گردید. اولین استانی که شورای آموزش و پرورش را تشکیل داد، استان کرمان در سال 74 و پس از آن استان یزد بود.

"مسلم روحی پناه" در ادامه اعضای تشکیل دهنده شورای آموزش و پرورش استان و شهرستان و میهمانان ثابت آن را برشمرد.

وی دستورالعمل گرامیداشت هفته شورای آموزش و پرورش را که از استان صادر گردیده است برای اعضا قرائت نمود.

پس از آن هر یک از اعضا نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه بیان داشتند.

سپس دستور كار دوم (تجلیل از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی) مطرح و کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، گزارشی از عملکرد نهضت سوادآموزی شهرستان و میزان تحت پوشش بردن افراد بیسواد و کم سواد شهرستان را ارائه نمود.

"محمدحسین فتاحی" اظهار داشت: از 100 بیسواد شناسائی شده، 60 نفر تاکنون تحت پوشش رفته اند. همچنین تعداد 76 نفر را در دوره تحکیم و 52 نفر را در دوره انتقال تحت پوشش برده ایم که همگی این آمارها بالاتر ازحجمی است که استان برای ما مشخص نمود. بنابراین در تمامی این دوره ها بالاتر از صد در صد را تحت پوشش برده ایم و این امر باعث گردید تا رتبه شهرستان در بحث سوادآموزی به رتبه اول استان ارتقا یابد و این ارتقا رتبه باعث ارتقا چند پله ای استان در سطح کشور گردید.

فرماندار شهرستان ابرکوه نیز در ابتدا از مسئولین آموزش و پرورش و آقای فتاحی، دبیر ستاد پشتیبانی سوادآموزی و کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی شهرستان ابرکوه و همکارانش بخاطر کسب رتبه اول استان در بحث سوادآموزی تقدیر و تشکر نمود. وی همچنین از تلاش و همکاری سایر ادارات و ارگان های عضو ستاد پشتیبانی سوادآموزی که در شناسائی و جذب افراد بی سواد همکاری کردند، تشکر نمود.

"سید نبی رسولی" با اشاره به هفته گرامیداشت شورای آموزش و پرورش، اظهار داشت: دیدگاه اسلام در مورد شورا چنان عظیم است که یک سوره از قرآن بنام شوری نامگذاری شده است. همچنین در سوره آل عمران خداوند تأکید می نماید که کارهایتان را با مشورت یکدیگر انجام دهید. و از طرف دیگر ، به پیامبر(ص) که خود از معصومین بوده و از هر خطا و اشتباهی دور بود هم باز امر به مشورت می کند.

وی تأکید نمود که در شورائی بودن، زمینه به گونه ای فراهم شود که همه بتوانند همراهی کنند و همدلی و صمیمیت و تقسیم کار وجود داشته باشد.

رسولی در زمینه بحث سوادآموزی اظهار داشت: عمده ترین شاخص توسعه اجتماعی هر کشوری، افزایش سطح سواد است. هرجا بخواهد جامعه متحول شود، با دانش و آگاهی است.

وی افزود: در بحث سوادآموزی از بین 14 شهرستان، رتبه آخر را داشتیم؛ ولی با شناسائی خوب افراد بیسواد و تحت پوشش بردن آن ها، توانستید رتبه شهرستان را به رتبه اول استان ارتقا دهید.

وی اضافه کرد: ابرکوه یک شهر مهاجرپذیر شده است و خواسته و ناخواسته به جمعیت بیسواد ما اضافه می گردد؛ ولی با این وجود در دو سال اخیر در زمینه سوادآموزی گام های بلندی برداشته شده است.

جلسه با جمع بندي پيشنهادات اعضاي شوراي آموزش و پرورش توسط دبير شورا پايان پذيرفت.

در پایان جلسه به  سی و یک آموزش دهنده نهضت سوادآموزی شهرستان هدایایی اهداء گردید و مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه از مساعدت بخشداران و شهرداران در تهیه این هدایا تشکر و قدردانی نمود.