نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

يكصد و نود و دومین جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه

چهارمين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه در سال95 با حضور آقای صباغیان، نماینده مردم ابرکوه در مجلس شورای اسلامی، در سالن شهيد عادلزاده اداره آموزش و پرورش شهرستان ابركوه برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي اداره آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، چهارمين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه در سال95 با حضور نماینده مردم ابرکوه در مجلس شورای اسلامی و با دستور كار (پروژه مهر) در سالن شهيد عادلزاده برگزار گرديد.

دبير شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، در ابتدا گزارشي از اقدامات انجام شده جهت اجراي مصوبات جلسه قبلي شورا ارائه و سپس کلیپ عملکرد دو ماهه آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه برای حضار پخش و توضیحات لازم توسط مدیر اموزش و پرورش شهرستان ارائه گردید.

در زمینه دستور کار جلسه، دبیر شورای آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، گزارشی از وضعیت نیروی انسانی، فضا، تجهیزات، تعمیرات، پروژه های تکمیل شده، پروژه های در دست اقدام، آمار رشد دانش آموزی، مدارسی که در طرح تخریب و بازسازی قرار گرفته است، وضعیت نمازخانه و سالن اجتماعات مدارس، وضعیت تنها سالن ورزشی آموزش و پرورش، وضعیت مدارس ضمیمه و ... را برای اعضای شورا تشریح نمود.

"مسلم روحی پناه" در ادامه از نماینده مردم ابرکوه در مجلس شورای اسلامی، درخواست نمود تا مطالبات زیر را در مجلس پیگیری نمایند:

مطالبات بازنشستگان آموزش و پرورش، احیای تبصره 10 ماده ی 68 قانون مدیریت خدمات کشوری(بهبود وضعیت حقوق نیروهای اداری)، امکان بکارگیری نیروهای خدماتی کارآمد، ایجاد بانک فرهنگیان، ایجاد تشکل فرهنگیان و ...

 پس از آن هر يك از حضار نظرات و پيشنهادات خود را بيان كردند.

رسولی، فرماندار شهرستان ابرکوه، بر فرهنگ سازی در زمینه مشارکت مردمی و جذب خیری و نیکوکاری تأکید نمود.

در ادامه، نماینده مردم ابرکوه در مجلس شورای اسلامی اظهار نمود: اخیراً در مجلس شورای اسلامی اقداماتی صورت گرفت که این اقدامات نتیجه روحیه معلمینی است که صدای خود را به گوش مسئولین رساندند؛ مانند تشکل فرهنگیان که در دستور کار است و یا پاداش بازنشستگان که مقرر گردیده تا سهمیه جداگانه ای برای آن درنظر گرفته شود.

"صباغیان" افزود: نماینده مجلس اگر بخواهد خوب کار کند؛ باید خوب قانونگذاری کند. پس از شما می خواهیم تا گره های قانونی، پیشنهادات قانونی و اصلاح برخی از دستورالعمل ها و قوانین را به ما پیشنهاد دهید.

وی در پایان پیشنهاد داد تا وضعیت اموزش و پرورش شهرستان در حوزه های مختلف، پیشرفت ها، کاستی ها بر روی نمودار ترسیم شده و برای هر مورد علت یابی شود. همچنین وضعیت در دوره های قبلی با دوره فعلی مقایسه شده و دورنمائی از آینده ی در پیش رو ترسیم شود.  

گفتنی است؛ قبل از شروع جلسه، نماینده مردم ابرکوه در مجلس شورای اسلامی از واحدهای مختلف اداره بازدید نمود.