نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش یاوران انقلاب

همایش یاوران انقلاببه منظور انجام هر چه بهتر فعالیت ها و آموزش های تشکیلاتی و نگهداشت اعضاء و مربیان همایشی باعنوان یاوران انقلاب و جشن سپاس مربی  روز چهارشنبه 96/12/16در محل سالن معلم برگزار شد.

این همایش یکی از برنامه های هفته تربیت اسلامی بود که  با حضور حداکثری اعضاء و مربیان پیشتاز اجرا گردید. حاملان قرآن،گارد پرچم،سرود سپاس مربی،طنزو اهدا گل به مربیان از جمله برنامه های این مراسم بود. در پایان مانوری از کلیه فعالیتهای پیشتازان اجرا شد.