نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش کارگاهی محفل انس با قرآن

همایش کارگاهی محفل انس با قرآنبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه همایش کارگاهی محفل انس با قرآن کریم با موضوع آموزش حفظ جز سی و با حضور آموزگاران ابتدایی، مربیان و معاونین پرورشی مدارس همزمان با نماز مغرب و عشا در محل مصلی ابرکوه برگزار گردید.