نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نواخته شدن زنگ اقتدار ملي، عزت اسلامي، ايران آباد در مدارس شهرستان ابركوه

نواخته شدن زنگ اقتدار ملي، عزت اسلامي، ايران آباد در مدارس شهرستان ابركوه


نواخته شدن زنگ اقتدار ملي، عزت اسلامي، ايران آباد در مدارس شهرستان ابركوه

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، دانش آموزان شهرستان ابرکوه با نواختن زنگ اقتدار ملی، عزت اسلامی، ایران آباد، به فرجام رسیدن برجام را جشن گرفتند.

در مراسم نمادینی که به همین منظور در دبیرستان دخترانه نمونه امام صادق(ع) برگزار شد؛ مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه عوامل تأثیرگذار در پیروزی هسته ای را چهار عنصر معرفی کرد:

عنصر اول: حمایت های بی دریغ مقام معظم رهبری از تیم هسته ای

عنصر دوم: پایداری، حمایت، استقامت و ایستادگی ملت ایران در برابر تحریم ها

عنصر سوم: آثار خون شهدای مظلوم بویژه شهدای هسته ای

عنصر چهارم: توان بالای تیم مذاکره کننده هسته ای ایران

"مسلم روحی پناه" بیانات مقام معظم رهبری در مورد مذاکرات و تیم مذاکره کننده هسته ای ایران را در زمان های مختلف از سال 92 تاکنون  بیان نمود.

نواختن زنگ اقتدار ملی توسط مدیر آموزش و پرورش شهرستان، پخش کلیپ های سخنان رهبری با موضوع مذاکرات هسته ای و کلیپ شهدای هسته ای، قرائت دکلمه و اجرای سرود از دیگر برنامه های مراسم بود.

در دیگر مدارس شهرستان نیز مراسم جشن و سرور و نواختن زنگ اقتدار ملی برگزار گردید.

         
         
         
         

برگزاری جشن در سایر مدارس