نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هیئت مدیره مؤسسه رفاهی خدماتی آرمان فرهنگ ابرکوه

نشست هیئت مدیره مؤسسه رفاهی خدماتی آرمان فرهنگ ابرکوهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، نشست هیئت مدیره مؤسسه رفاهی خدماتی آرمان فرهنگ ابرکوه در محل دفتر مدیریت آموزش و پرورش برگزار گردید.

در این جلسه، سید عظیم هدایت مسئول رفاه اداره آموزش و پرورش شهرستان ضمن تبریک عید سعید غدیر خم جزئیات مربوط به تأسیس مؤسسه مذکور را بیان نمود و افزود : با پیگیری های صورت گرفته و به میمنت عید سعید غدیرخم، ثبت این مؤسسه به شماره 113 و به شناسه ملی 14009339533 در جهت ارائه خدمات در شأن و منزلت فرهنگیان محترم شهرستان در حوزه های رفاهی،خدماتی، معیشتی و آموزشی محقق گردید.