نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست رابطین داناب

جلسه توجیهی رابطین طرح داناب برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جلسه توجیهی رابطین طرح ملی دانش آموزی نجات آب(داناب) با حضور باقری، رئیس آب منطقه ای شهرستان ابرکوه، خانم ها حسینی زاده و عارف منش، از جهاد دانشگاهی یزد، رابطین طرح در مدارس و رابط منطقه ای طرح مذکور، در محل سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه برگزار گردید.

در ابتدا، "هاشمی زاده"، کارشناس آموزش متوسطه اول و رابط منطقه ای طرح داناب، در مورد نقش آموزش و پرورش در ایجاد فرهنگ صحیح مصرف آب، مطالبی را بیان نمود. سپس "حسینی زاده"، از جهاد دانشگاهی یزد، نحوه اجرای طرح را توضیح داد.

در پایان، "باقری"، رئیس شرکت آب منطقه ای شهرستان ابرکوه، در زمینه وضعیت شهرستان از نظر بارش ها و آب های زیرزمینی و فرهنگ اشتباه مصرف آب، مطالب ارزشمندی را ارائه نمود.