نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتایج تیمی مسابقات ورزشی پسران


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مسابقات ورزشی بین مدارس پسرانه شهرستان ابرکوه از تاریخ 19/9/98 لغایت 98/10/01در پنج رشته و همه مقاطع تحصیلی ورزشی  برگزار شد .

قدیریان عنوان کرد:

  1. در رشته فوتسال مقطع متوسطه دوم با برگزاری 10 مسابقه آموزشگاه امام علی مقام اول و آموزشگاه های علوم و معارف صدرا و امیرکبیرمقام های دوم و سوم را بدست آوردند
  2. در رشته دو و میدانی مقطع ابتدایی آموزشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی مقام اول و آموزشگاه های شهید محمود فلاح زاده و سلمان فارسی مقام های دوم و سوم را بدست آوردند.
  3. در رشته دو و میدانی متوسطه اول اموزشگاه امام خمینی ره مقام اول و آموزشگاه های شهید مدرس و امیرکبیر مقام های دوم و سوم را بدست آوردند.
  4. در رشته دو و میدانی متوسطه دوم آموزشگاه علو و معارف صدرا مقام اول و آموزشگاه ابوذر مقام دوم و آموزشگاه های هنرستان علامه طباطبایی و نمونه امام علی ع مشترکا مقام سوم را بدست آوردند.
  5. در رشته شطرنج مقطع ابتدایی آموزشگاه شهید محمود فلاح زاده مقام اول و آموزشگاه های شاهد شهید حقدوست و بهشت فردوس مقام دوم و سوم را بدست آوردند.
  6. در رشته شطرنج مقطع متوسطه اول آموزشگاه امام خمینی ره مقام اول و آموزشگاه های ابن سینا و شهید مدرس مقام های دوم و سوم را بدست آوردند.
  7. در رشته شطرنج مقطع متوسطه دوم آموزشگاه امام علی ع مقام اول و آموزشگاه های ابوذر و هنرستان علامه طباطبایی مقام های دوم و سوم را بدست آوردند.
  8. در رشته تنیس روی میز مقطع متوسطه اول آموزشگاه شهید مدرس مقام اول و آموزشگاه های ابن سینا و شهید مرتضی فلاح زاده مقام های دوم و سوم را کسب کردند.
  9.   در رشته والیبال مقطع متوسطه اول آموزشگاه غیرانتفاعی امیر کبیر مقام اول و آموزشگاه های نمونه ابن سینا و شهید مدرس مقام های دوم و سوم را بدست آوردند.

جادارد از همه مدیران محترم آموزشگاه های شرکت کننده در مسابقات و دبیران محترم ورزش تشکر و قدردانی گردد.