نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه علمی عملکردی معلمان ابتدائی

مسابقه علمی عملکردی معلمان مقطع ابتدائی در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مسابقه علمی عملکردی معلمان مقطع ابتدائی از سه درس ریاضی، علوم و فارسی در قالب 29 گروه 6 نفره در محل دانشکده پیراپزشکی شهرستان ابرکوه برگزار گردید.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه به همراه معاونین آموزشی و پرورشی این اداره از روند برگزاری آزمون بازدید نمودند.