نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات دوی صحرانوردی

مسابقات دوی صحرانوردی ویژه هر سه مقطع برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه به نقل از کارشناس تربیت بدنی و سلامت، یک دوره مسابقه دوی صحرانوردی ویژه هفته تربیت بدنی و روز دانش آموز، با حضور یکصد و بیست دانش آموز پسر از هر سه مقطع تحصیلی برگزار گردید.

قدیریان کارشناس تربیت بدنی و سلامت اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، نفرات اول تا سوم هر مقطع را به شرح ذیل اعلام نمود:

 مقطع ابتدایی: مقام اول: امیرحسین راجی از شهید چمران، مقام دوم: محمد مشتاقیان از سیدجمال الدین اسدآبادی، مقام سوم: علی اکبر صالحی از شهید رجایی

مقطع متوسطه اول: مقام اول: حسین تنهایی از شهید مطهری، مقام دوم: آرمان امینی پور از نمونه ابن سینا، مقام سوم: علی ابراهیمی از شهید مطهری

مقطع متوسطه دوم: مقام اول: محمد اکبری از امیر کبیر، مقام دوم: محمد کارگر از ابوذر، مقام سوم: محمدکاظم فلاح زاده از امیر کبیر