نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجلس ترحیم فرهنگیان

مجلس ترحیم فرهنگیان


به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم صورت گرفت:
مجلس ترحیم دو تن از متوفیان فرهنگی سال تحصیلی جاری در نمازخانه اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، همزمان با هفته بزرگداشت مقام معلم، مجلس ترحیم دو تن از همکاران فرهنگی(مرحومه میر بقائی و مرحوم محمدرضا سیاوشی) که در سال تحصیلی جاری به لقاء ا... پیوسته اند، در نمازخانه اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه برگزار گردید.