نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فروشگاه قائم

فروشگاه قائم


فروشگاهی برای همه چیز

تأمین مایحتاج عمومی یکی از مسائل مهمی است که همواره مورد توجه تعاونی مصرف فرهنگ کار بوده و از طرفی چون امکان سرمایه گذاری فعلا فراهم نیست و عقد قرارداد بین تعاونی و فروشگاه قائم همکاران محترم می توانند با مراجعه به این فروشگاه و تأمین کالای مورد نیاز خود بدهی خود را در اقساط تا 4 ماه پرداخت نمایند.

نشانی:
ابرکوه - جنب پمپ بنزین رنجبر – 03532823997 و 09134501687.