نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از بیمار فرهنگی

عیادت از بیمار فرهنگی


عیادت معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از حسین زارع

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، محمود زارع معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به همراه آقایان زارع زاده، دهشیری و قلع گر از کارشناسان اداره کل، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه به همراه معاون آموزشی و کارشناس آموزش این اداره از حسین زارع، یکی از کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان عیادت نمود.