نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از بیماران فرهنگی

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، از سه تن از بیماران فرهنگی شهرستان عیادت نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه به همراه معاونین و جمعی از کارشناسان اداره از آقایان علی اکبر اکرمی، وطن دوست و بهروز کارگر از فرهنگیان شهرستان ابرکوه که در بستر بیماری می باشند، عیادت نمود.