نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طلب باران

فرشتگان کوچک شهرمان، از خالق هستی طلب باران رحمت نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جمعیت هشتصد نفره از دانش آموزان دختر دبستان های شهر ابرکوه و دانش آموزان مدرسه استثنائی ایثار به همراه معلمین خود و مسئولین اداره آموزش و پرورش و در جوار بارگاه ملکوتی امامزاده عباسعلی، دعای توسل و نماز استسقاء برگزار نمودند و در قنوت نمازشان از خالق هستی، باران رحمتش را درخواست نمودند.