نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ضمن خدمت تجوید و قرائت قرآن کریم

ضمن خدمت تجوید و قرائت قرآن کریم


دوره ضمن خدمت تجوید و قرائت قرآن کریم با کد 99505669 به مدت 48 ساعت

برای کلیه فرهنگیان محترم

ثبت نام در سایت آموزش و پرورش ابرکوه- خدمات الکترونیکی آ.پ از قسمت ورود کاربر

ظرفیت گروه اول 100 نفر خواهران و 100 نفر برادران

اولویت شرکت در کلاس ها با افردای است که زود تر ثبت نام نموده اند.

زمان شروع و محل تشکیل کلاس ها متعاقبا اعلام خواهد شد.