نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شیوه نامه اجرایی بیست و یکمین فراخوان ملی پرسش مهر ریاست جمهوری

شیوه نامه اجرایی بیست و یکمین فراخوان ملی پرسش مهر ریاست جمهوریبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، شیوه نامه اجرایی بیست و یکمین فراخوان ملی پرسش مهر ریاست جمهوری منتشر شد.

مخاطبین این شیوه نامه دانش آموزان دختر و پسر همه مقاطع تحصیلی (به جز دوره اول ابتدایی) و معلمان کلیه دوره های تحصیلی شاغل در آموزش و پرورش می باشند. 

دانلود شیوه نامه