نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرکت نماینده ابرکوه در سیزدهمین جشنواره کشوری روش های برتر تدریس درس تربیت بدنی


 سیزدهمین جشنواره کشوری روش های برتر تدریس درس تربیت بدنی با رویکرد آموزشی در ارومیه برگزار شد.  احترام سادات صحافی، نماینده ی ابرکوه به عنوان کمیته ی فنی در جشنواره و کارگاه های آموزشی ویژه طراحان طرح درس استانی و سرگروه های آموزشی شرکت نمود.