نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع فعالیت طرح هجرت

شروع فعالیت طرح هجرتبه گزارش روابط عمومی مدیریت شهرستان ابرکوه فعالیت طرح هجرت طبق روال سال های قبل در چند آموزشگاه شهرستان با همکاری بسیج دانش آموزی شروع گردید. در این طرح دانش آموزان در آموزشگاه های هدف طرح، فعالیت های عمرانی، زیباسازی و تعمیراتی را در ایام تابستان با هدایت و راهنمایی مسئولین آموزشگاه و بسیج دانش آموزی انجام می دهند.